Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng
Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng giảng dạy về Khoa học Tôn giáo và Lịch sử Tôn giáo tại Đại học Leipzig, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Tại Việt nam trước kia ông đã viết cho nhiều báo (Tây Sơn, Phổ Thông, Bách Khoa, Văn, Thằng Bờm, Chính luận v.v...) ký tên thật hay biệt hiệu. Tại Đức ông viết về văn hóa cho đài phát thanh và báo chí (Bayerischer Rundfunk, Süddeutsche Zeitung v.v...) Ngoài ra ông từng cộng tác với Thư viện Thiếu nhi Quốc tế (Internationale Jugendbibliothek) tại Munich, một tổ chức liên kết với Cơ quan Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO).
Bài Viết
   © Cát Tiên