Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Trịnh Hảo Tâm
Trịnh Hảo Tâm sinh năm 1947 tại Trà Vinh. Ông học trung học công lập Vĩnh Bình, sau đó tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Công Chánh Phú Thọ.
Trước 1975, ông làm việc tại Nha Thủy Vận, Bộ Giao Thông Công Chánh. Năm 1978, ông vượt biên từ Cà Mau, đến Thái Lan ngày 8 tháng 12, 1978. Ông và gia đình định cư tại Hoa Kỳ từ 1979.
Trong 21 năm, ông phục vụ tại Engineering Department, thành phố Ontario, California, Hoa Kỳ.
Tác phẩm đã xuất bản:
Tây Âu Cổ Kính, 2009
Mùa Thu Đông Âu, 2007
Trung Quốc, 2006
Miền Tây Hoa Kỳ, 2005
Trên Những Nẻo Đường Việt Nam, 2004
   © Cát Tiên