Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Trần Quang Thiệu
Trần Quang Thiệu sinh năm 1943 tại Bắc Ninh, thiếu thời sống tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, và trưởng thành tại Đà Lạt.
Tốt nghiệp trung học và gia nhập Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà năm 1961, theo học Khoá Đệ Nhất Bảo Bình, sau đó phục vụ nhiều năm trong hạm đội, đã từng giữ chức vụ Hạm Trưởng vài chiến hạm trước khi thuyên chuyển lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân tại Sài Gòn, giử chức Trưởng Phòng Điều Hành Huấn Luyện.
Năm 1973 du học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Cử Nhân Toán và Cao Học Quản Trị. Liên tiếp làm việc nhiều năm trong nghành Information Technology cho nhiều công ty high-tech trong vùng Bay Valley, California cho đến năm 2008.
Hiện hồi hưu, sống tại miền Nam Cali, nhưng vẫn tiếp tục viết và cộng tác với các tạp chí và websites tiếng Việt tại Hoa-Kỳ.
   © Cát Tiên