Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Lê Xuân Khoa
Lê Xuân Khoa là một nhà giáo chuyên nghiệp. Năm 1950, ông chính thức vào nghề dạy học ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Ðại học Văn Khoa và Sư Phạm năm 1953, ông vào Sài Gòn dạy tại trường Trung học Petrus Ký và viết sách giáo khoa cho Sở Tu Thư Bộ Giáo Dục.
Năm 1960, ông được học bổng của chính phủ Pháp theo học tại Ðại học Sorbonne và ghi danh luận án Tiến sĩ Triết học, đề tài: “Le Boudhisme dhyana au Vietnam”. Ông đã sang Ấn Ðộ nhiều lần để nghiên cứu triết học Ấn Ðộ. Ông giảng dạy Triết học Upanishad tại Ðại học Văn Khoa Sài Gòn và Văn minh Việt Nam tại Ðại học Ðà Lạt, Minh Ðức và Vạn Hạnh. Ông là người thiết lập hệ thống tín chỉ (credits) cho Đại học Văn khoa Vạn Hạnh, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam. Chức vụ cuối cùng của ông ở Việt Nam là Phó Viện Trưởng Ðại học Sài Gòn.
Tác giả sang Hoa Kỳ năm 1975 và bắt đầu hoạt động ngay về tị nạn. Với tư cách chủ tịch Trung tâm Tác Vụ Ðông Nam Á (SEARAC), ông vận động cho người tị nạn Ðông Dương với Chính phủ và Quốc hội Mỹ, các chính phủ Hong Kong và Ðông Nam Á, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Ông được Phụ tá Ngoại trưởng Robert L. Funseth tuyên dương cùng với bà Khúc Minh Thơ và Mục sư Lý Công Thuận là đã có công đóng góp cho thỏa hiệp Việt Mỹ về vấn đề định cư cựu tù nhân chính trị. Ông cũng là người khởi xướng chương trình định cư người Việt hồi hương ở Hoa Kỳ (ROVR). Năm 1993, ông được Bộ Ngoại Giao mời tham gia phái đoàn Mỹ dự Hội nghị của Ủy Hội về An Ninh và Hợp tác ở Châu Âu (Commission on Security and Cooperation in Europe, CSCE) tại thủ đô Ba Lan để thuyết trình về vai trò của các tổ chức ngoài chính phủ trong công cuộc tái thiết và phát triển.
Năm 1996, tác giả được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học về Nghiên cứu Quốc tế (SAIS) thuộc Ðại học Johns Hopkins ở Washington, D.C. Năm 2001, ông được nhận làm học giả ngoại trú của Học viện về Chính Sách Quốc Tế (FPI) cũng thuộc Ðại học Johns Hopkins, và từ đó chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu và viết sách.
Bài Viết
   © Cát Tiên