Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Trần Gia Phụng
Giáo sư sử học Trần Gia Phụng sinh năm 1942 tại Duy Xuyên (Quảng Nam, Trung Phần), con trai nhà thơ Trần Gia Thoại. Giáo sư tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế, khoa Sử Địa và Cử nhân Giáo Khoa Sử Đại học Văn Khoa Huế năm 1965. Trước năm 1975, ông dạy tại Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và là giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Đà Nẵng. Từ 1995 cho đến nay, ông định cư tại Toronto, Gia Nã Đại.
Các tác phẩm do giáo sư Trần Gia Phụng biên khảo và xuất bản:
Việt Sử Đại Cương Tập 5 (1945-1954), 2009
Việt Sử Đại Cương Tập 4 (1884-1945), 2008
Trung Kỳ Dân Biến 1908, 2007, 1996
Việt Sử Đại Cương Tập 3 (1802-1884), 2007
Việt Sử Đại Cương Tập 2 (1428-1802), 2006
Exposing the Myth of Hồ Chí Minh, 2005, 2003
Những Câu Chuyện Việt Sử Tập 4, 2005
Nhà Tây Sơn, 2005
Việt Sử Đại Cương Tập 1 (Lập Quốc-1428), 2004
Quảng Nam trong Lịch Sử Tập 2, 2003
Những Câu Chuyện Việt Sử Tập 3, 2002
Ải Nam Quan, 2002
Án Tích Cộng Sản Việt Nam, 2001
(Giải nhất Giải Văn học 2002 của Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do)
Quảng Nam trong Lịch Sử, 2000
Những Kỳ Án trong Việt Sử, 2000
Những Câu Chuyện Việt Sử Tập 2, 1999
Những Cuộc Đảo Chánh Cung Đình Việt Nam, 1998
Những Câu Chuyện Việt Sử, 1997
Bài Viết
   © Cát Tiên