Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Ngô Viết Trọng
Sinh năm 1944 tại Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên.
Học sinh An Cựu, Nguyễn Tri Phương, Quốc Học.
Trước 1975 là Cảnh Sát Quốc Gia.
Định cư tại Hoa Kỳ tháng 12, 1993.
Tác phẩm đã xuất bản:
Lãng Đãng Hồn Xưa, 2010
Trần Khắc Chung, 2009
Thăm Thẳm Trời Xanh, 2007
Dương Vân Nga: Non Cao và Vực Thẳm, 2005
Lý Trần Tình Hận, 2002, 2005
Công Nữ Ngọc Vạn, 2004
Ngõ Tím, 2003
Vết Hằn Mùa Xuân, 2001
Bài Viết
   © Cát Tiên