Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Việt Sử Đại Cương Tập 5
(1945-1954)

Trần Gia Phụng
Tập 5: Từ năm 1945 vua Bảo Đại tuyên bố độc lập đến hiệp định Geneve năm 1954.
Tập 5 dựa trên những tài liệu mới, đã nêu rõ mối liên hệ từ đầu giữa Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Đông Dương (đổi thành đảng Lao Động năm 1951) với đảng Cộng Sản Liên Xô và đảng Cộng Sản Trung Quốc, đặc biệt trình bày đầy đủ chủ trương “giết tiềm lực”, các phong trào chỉnh huấn, chỉnh phong, cải cách ruộng đất của đảng Cộng Sản trong giai đoạn nầy.
Tập 5 phân tách tiến trình pháp quy đưa đến sự thành lập Quốc Gia Việt Nam, độc lập và thống nhất năm 1949. Từ đó, chiến tranh thay đổi tính chất, từ kháng chiến chống Pháp năm 1946, qua chiến tranh ý thức hệ quốc cộng năm 1949.
Tập 5 tường thuật đầy đủ diễn tiến chiến tranh từ 1946 đến 1954, kết thúc bằng hiệp định Genève ngày 20-7-1954, chia đất nước Việt Nam tại sông Bến Hải (vĩ tuyến 17).
Xuất bản: Non Nước 2009
Bìa mềm: 6 x 9, 538 trang
Giá bán: $24.00
Liên lạc để mua sách:
• Trần Gia Phụng
phungtrangia@yahoo.com
   © Cát Tiên