Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Việt Sử Đại Cương Tập 4
(1884-1945)

Trần Gia Phụng
Tập 4: Từ năm 1884 Pháp bảo hộ Việt Nam đến năm 1945, là năm Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương, vua Bảo Đại tuyên bố độc lập, Việt Minh chiếm chính quyền.
Xuất bản: Non Nước 2008
Bìa mềm: 6 x 9, 534 trang
Giá bán: $24.00
Liên lạc để mua sách:
• Trần Gia Phụng
phungtrangia@yahoo.com
   © Cát Tiên