Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Việt Sử Đại Cương Tập 3
(1802-1884)

Trần Gia Phụng
Tập 3: Từ năm 1802 vua Gia Long lập ra nhà Nguyễn đến năm 1884 là năm Pháp bảo hộ Việt Nam.
Xuất bản: Non Nước 2007
Bìa mềm: 6 x 9, 458 trang
Giá bán: $20.00
Liên lạc để mua sách:
• Trần Gia Phụng
phungtrangia@yahoo.com
   © Cát Tiên