Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Việt Sử Đại Cương Tập 2
(1428-1802)

Trần Gia Phụng
Tập 2: Từ 1428 Lê Lợi lập ra nhà Lê đến 1802 là năm Nguyễn Phúc Ánh thống nhất đất nước, lập ra nhà Nguyễn.
Xuất bản: Non Nước 2006
Bìa mềm: 6 x 9, 476 trang
Giá bán: $20.00
Liên lạc để mua sách:
• Trần Gia Phụng
phungtrangia@yahoo.com
   © Cát Tiên