Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Việt Sử Đại Cương Tập 1
(Lập Quốc-1428)

Trần Gia Phụng
Tập 1: Từ khởi thủy đến năm 1428 là năm vua Lê Lợi đánh đuổi quân Minh ra khỏi nước và lập ra nhà Lê.
Trích phỏng vấn với Võ Triều Sơn, thông tấn VNN, 5-2004:
...Có ba lý do thúc đẩy tôi biên soạn bộ Việt sử đại cương.
Thứ nhất, ở nước ngoài, hiện nay có khoảng ba triệu người Việt, trong đó phải nói là hơn một nửa là thanh thiếu niên. Ai ai cũng muốn tìm về nguồn, tức tìm hiểu lịch sử dân tộc. Đó là một nhu cầu to lớn hết sức quan trọng mà những người nghiên cứu chúng tôi thấy có bổn phận phải đáp ứng.
Thứ hai, như mọi người đều biết, bộ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim xuất bản năm 1920, cách đây 84 năm. Bộ Lịch sử Việt Nam của Phan Xuân Hòa ấn hành vào khoảng đầu thập niên 50 thế kỷ trước. Bộ Việt sử tân biên của Phạm Văn Sơn ra đời vào đầu thập niên 60. Như thế các bộ sách nầy đều có tuổi từ 40 năm trở lên. Tôi không dám khen chê, nhưng ba bộ sử nầy được viết đã lâu, và vào thời đó tài liệu chưa dồi dào. Trong khi đó, tôi là người đi sau, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, tôi có cơ hội thu thập được nhiều tài liệu mới, nên cố gắng biên soạn để bổ túc thêm với những sử phẩm cũ.
Thứ ba, hiện nay, ở trong nước, người ta chỉ cho lưu hành bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập của Ủy ban Khoa học Xã hội Hà Nội soạn thảo theo chủ trương của đảng Cộng Sản Việt Nam và cấm đoán, tịch thu, tiêu hủy tất cả các bộ sách sử khác. Viết sử theo chủ trương đường lối chính trị của đảng, dù là đảng CSVN hay bất cứ đảng nào, thì không thể trung thực được. Tôi may mắn qua Canada, sống trong chế độ tự do dân chủ, từ trước tới nay tôi không tham gia một tổ chức chính trị hay đảng phái nào, nên tôi không bị ai chỉ huy, hay bị ràng buộc trong ý thức hệ nào trong khi viết.
Xuất bản: Non Nước 2004
Bìa mềm: 6 x 9, 398 trang
Giá bán: $20.00
Liên lạc để mua sách:
• Trần Gia Phụng
phungtrangia@yahoo.com
   © Cát Tiên