Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Ma Thần Trùng
Phạm Phong Dinh
Xuất bản: Tủ Sách Kinh Dị 2004
Bìa mềm: 6 x 9, 264 trang
Giá bán: $15.00
Liên lạc để mua sách:
• Cát Tiên
   © Cát Tiên