Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Văn Hóa Việt Nam
Lê Thái Ất
Dân tộc Việt Nam thường tự hào có một nền văn hóa truyền thống dân tộc từ thời vua Hùng Vương dựng nước đến nay đã hơn 5000 năm. Đó là tính từ ngày lập quốc, nếu tính từ khi có sắc dân Giao Chỉ thì thời gian có nếp sống văn hóa truyền thống Việt Nam còn dài lâu hơn. Có điều ngộ nhận thường cho rằng nếp sống văn hóa dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ Tam giáo gồm có Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo. Lịch sử đã chứng minh rằng Tam giáo chỉ là nguồn văn hóa ngoại lai du nhập vào nước Việt Nam cùng thời với sự đô hộ của Trung quốc trải dài cả ngàn năm. Như vậy, Việt Nam đã có từ trước một nền văn hóa truyền thống dân tộc.
Nếp sống văn hóa của một dân tộc như nước chảy ở dòng sông không lúc nào ngừng, luôn luôn chuyển dịch theo thời gian, chịu ảnh hưởng của những nền văn hóa ngoại lai theo phong trào giao lưu văn hóa quốc tế. Nếp sống văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Tam giáo du nhập từ Trung quốc và văn hóa Tây phương du nhập từ Pháp quốc, nói chung là văn hóa quốc tế. Đó là lẽ đương nhiên của lịch sử nhân loại.
Đứng trước phong trào giao lưu văn hóa quốc tế như dòng nước đang cuồn cuộn chảy gồm có nhiều mạch nguồn khác nhau, người con dân Việt Nam lo cho tiền đồ dân tộc, muốn bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cần làm tròn nghĩa vụ văn hóa đối với dân tộc. Thiết nghĩ đó là sự báo ân Tổ Tiên và lo cho Con Cháu thuộc thế hệ mai sau.
Xuất bản: 2003
Bìa mềm: 6 x 9, 270 trang
Giá bán: $18.00
Liên lạc để mua sách:
• Cát Tiên
• Don Le CPA
8122 Dartmoor Dr.
Huntington Beach, CA 92646
714-891-9996
   © Cát Tiên