Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Chiến Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Phạm Phong Dinh
“Tác giả đã dựng lại thiên hùng ca và bức tranh chiến đấu hoành tràng của quân dân Việt Nam Cộng Hoà. Ông đã phác hoạ hình ảnh anh hùng của người lính Việt Nam Cộng Hoà từ buổi đầu tiên thành lập quân lực, sự thành lập và cách tổ chức của từng binh chủng. Ông cũng dành số trang mô tả các vị tướng nổi bật trong các binh chủng này.
Đây là một tác phẩm xứng đáng đáp ứng nhu cầu đọc sách và ham tìm tòi, muốn hiểu biết của mọi tầng lớp độc giả.”
—Khai Trí
Xuất bản: Tủ Sách Vinh Danh 2001
Bìa mềm: 6 x 9, 468 trang
Giá bán: $25.00
Liên lạc để mua sách:
• Cát Tiên
   © Cát Tiên