Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Lãng Đãng Hồn Xưa
Ngô Viết Trọng
Xuất bản: Thanh Thủy 2010
Bìa mềm: 6 x 9, 316 trang
Giá bán: $15.00
Liên lạc để mua sách:
• Ngô Viết Trọng
8283 Summer Falls
Sacramento, CA 95828
916-682-6404
trongngosacto@yahoo.com
   © Cát Tiên