Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Trần Khắc Chung
Ngô Viết Trọng
“Qua lối trình bày sự việc diễn ra, ông đã gián tiếp tán thành hay phi bác quan điểm của nhiều sử gia. Khi cần thì ông mặc thị đề xướng giả thuyết để giải thích những điểm mơ hồ trong lịch sử chưa được làm sáng tỏ. Xin viện dẫn ra đây vài trường hợp điển hình.
Trước kia chuyện tình Khắc Chung - Huyền Trân được truyền tụng trong dân gian và ghi chép trong sử sách như là một sự kiện đích thực. Ngày nay nhiều sử gia bác bỏ quan điểm này và xem đó chẳng qua là một giai thoại không căn cứ vững chắc. Ngô quân thiên về các sử gia hiện đại nói trên nhưng ông nỗ lực dung hòa hai phía. Ông trình bày như thể Khắc Chung và Huyền Trân được kết nối nhau bằng một thứ tình cảm nhẹ nhàng, kín đáo, không vượt quá xa ra ngoài vòng nghi lễ triều đình.
Nhiều sử gia không tin Huyền Trân bị bắt buộc phải lên dàn hỏa để chết theo chồng, Ngô Viết Trọng tán thành quan điểm đó. Nhưng nếu đúng như thế thì tại sao sử sách lại viết rằng vua e Huyền Trân công chúa bị thiêu đốt nên sai Trần Khắc Chung đi giải cứu? Tại sao giải cứu xong lại đi loanh quanh lâu ngày mới về tới kinh đô? Ngô Viết Trọng đã giải đáp các vấn nạn này một cách rất hợp lý. Ông đã làm được điều mà các sử gia chưa làm được. Đọc kỹ tiểu thuyết lịch sử Trần Khắc Chung mới thấy Ngô Viết Trọng đã phải suy nghĩ nhiều trong nỗ lực dung hòa và phối hợp các quan điểm mâu thuẫn giữa các sử gia.”
—Tống Diên
Xuất bản: Thanh Thủy 2009
Bìa mềm: 6 x 9, 199 trang
Giá bán: $15.00
Liên lạc để mua sách:
• Ngô Viết Trọng
8283 Summer Falls
Sacramento, CA 95828
916-682-6404
trongngosacto@yahoo.com
   © Cát Tiên