Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Dương Vân Nga: Non Cao và Vực Thẳm
Ngô Viết Trọng
Trích:
Cháu sinh ở Cổ Loa, lúc cháu mới ra đời bị mang chứng khóc nhè liên miên không ai dỗ được. Về sau có một đạo sĩ ghé nhà bảo dỗ giúp cho. Đạo sĩ vừa vỗ vào lưng cháu vừa hát “Nín đi thôi, nín đi thôi, Một vai gánh vác cả đôi sơn hà”. Không ngờ đạo sĩ vừa hát xong câu hát thì cháu nín luôn.
...
Sau gần mười năm cách biệt, tiểu thư Dương Vân Nga đã trở về Đông Lỗ với nghi trượng huy hoàng của một vị quốc mẫu. Vợ chồng Chương Dương công và đám gia nhân hết sức vui mừng hãnh diện khi ra đón rước “Lệnh bà”. Nhắc tới cái chữ “Lệnh bà” mọi người không khỏi tức cười. Ngày xưa Dương hậu vẫn hay xưng “Lệnh bà” với người trong nhà, không ngờ sự đùa nghịch ấy giờ đã hiển nhiên thành sự thật.
...
Thái hậu hướng về phía các quan tuyên bố tiếp:
- Giặc Tống đã đến sát bên lưng, mẹ con ta hèn kém không thể nào giữ yên đất nước được! Lê tướng quân là đấng anh hùng trùm đời, người có đủ khả năng cứu vãn tình thế. Ý nguyện của ba quân thật là chính đáng và ứng hợp với mệnh trời!... Vì vậy, kể từ giờ phút này, mẹ con ta xin trao ngôi cửu ngũ cho Lê tướng quân để người kịp thời đối phó với thời cuộc. Xin bá quan văn võ một lòng phò tá Lê tướng quân để giữ đất nước khỏi rơi vào tay giặc Tống!
“Nhà văn Ngô Viết Trọng trong Dương Vân Nga: Non Cao và Vực Thẳm đã nâng kỹ thuật xây dựng tiểu thuyết dựa vào lịch sử lên một tầm cao mới mà tôi nghĩ, nếu ai đã đọc tác phẩm này rồi, chắc đều đồng ý với sự đánh giá này.”
—Lê Đình Cai
Xuất bản: Thanh Thủy 2005
Bìa mềm: 6 x 9, 295 trang
Giá bán: $14.00
Liên lạc để mua sách:
• Ngô Viết Trọng
8283 Summer Falls
Sacramento, CA 95828
916-682-6404
trongngosacto@yahoo.com
   © Cát Tiên