Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Chiến Sĩ Cộng Hòa Trên 4 Vùng Chiến Thuật
Phạm Phong Dinh
Xuất bản: Tủ Sách Vinh Danh 2007
Bìa cứng: 6 x 9, 314 trang
Giá bán: $35.00
Liên lạc để mua sách:
• Cát Tiên
   © Cát Tiên