Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Đi Hết Một Dòng Sông
Hoàng Đình Báu
Xuất bản: 2007
Bìa mềm: 6 x 9, 319 trang
Giá bán: $20.00
Liên lạc để mua sách:
• Hoàng Đình Báu
901 West First St. #705
Santa Ana, CA 92703
714-543-3770
bauhoang81@hotmail.com
   © Cát Tiên