Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Chọn Lựa (Truyện dài Vượt Biên)
Đào Văn Bình
“Cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh đầy đủ của giai đoạn nhân dân Việt Nam phải ‘bỏ của chạy lấy người’ phải chọn lựa giữa Tự Do hay là Chết. Với bao đau thương do cộng sản Việt Nam gây nên cho toàn dân tộc.”
—Linh Mục Nguyễn Công Thành
“Tác phẩm Chọn Lựa đã cống hiến cho người đọc một số dữ kiện sống động nhưng vô cùng nghiệt ngã của lịch sử cận đại bằng một bút pháp linh động và độc đáo, đã đưa tác phẩm và tác giả lên một địa vị khả kính trong lãnh vực văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hải Ngoại. Chỉ vọn vẹn có 240 trang trong Chọn Lựa, nhà văn Ðào Văn Bình đã đưa cái ‘xã hội chủ nghĩa’ mà tập đoàn CSVN đang xây dựng bằng núi xương sông máu của dân Việt, không hơn không kém là cái địa ngục trần gian!”
—Nguyễn Sĩ Hưng
Xuất bản: 1989
Bìa mềm: 6 x 9, 240 trang
Giá bán: $15.00
Liên lạc để mua sách:
• Đào Văn Bình
760 McLaughlin Ave.
San Jose, CA 95116
daovanbinh@sbcglobal.net
* Ngoài Hoa Kỳ và Canada, thêm $5.00 cước phí cho mỗi cuốn
   © Cát Tiên