Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Cõi Người Trong Văn Chương Bình Dân
Huỳnh Văn Phú
Sách viết về ca dao Việt Nam theo các chủ đề:
Những Nụ Cười Trong Văn Chương Bình Dân
Những Cái Hôn Trong Văn Chương Bình Dân
Những Hẹn Thề Trong Văn Chương Bình Dân
Những Lời Than Trách Trong Văn Chương Bình Dân
Kinh Nghiệm Sống Trong Văn Chương Bình Dân
Mong Ước Trong Văn Chương Bình Dân
Khôn Và Dại Trong Văn Chương Bình Dân
Tính Cách Người Phụ Nữ Trong Văn Chương Bình Dân
Xem Tướng Và Coi Bói Trong Văn Chương Bình Dân
Xuất bản: Văn Mới 2000
Bìa mềm: 6 x 9, 114 trang
Giá bán: $10.00
Liên lạc để mua sách:
• Huỳnh Văn Phú
phuvhuynh@aol.com
   © Cát Tiên