Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Sài Gòn Thất Thủ
Trọng Đạt
Sài Gòn Thất Thủ lần đầu tiên xuất hiện trên Nguyệt San Chứng Nhân - tiếng nói của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam - năm 1991 dưới bút hiệu Ðông Hà. Thế rồi bẵng đi 15 năm, Ðông Hà (nay là Trọng Ðạt) chuyển qua viết về rất nhiều thể loại văn chương khác, quên đi thể loại truyện dài, bỗng thấy tại sao không hoàn chỉnh tác phẩm này để cống hiến cho đời sau một chuỗi biến động lịch sử của dân tộc vô cùng đau thương, trớ trêu, nghiệt ngã kéo dài 30 năm?
Mặt khác, một số bạn hữu sau khi đã đọc qua bản viết cũ đã thôi thúc Trọng Ðạt nên mở rộng bối cảnh thành một tác phẩm dài và anh đã mở rộng truyện lên tới trên 500 trang khởi điểm từ năm 1945 và kết thúc bằng sự đầu hàng của Sài Gòn vào ngày 30-4-1975 và cũng là sự cáo chung cuộc chiến đấu chống cộng mà Miền Nam đã theo đuổi suốt 20 năm mà tác giả đã kết thúc bằng đoạn văn như sau:
‘Vào lúc rạng đông tại Hoa Thịnh Ðốn, cú điện thoại đầu tiên từ bộ chỉ huy của Ðệ Thất Hạm Ðội gọi về báo cho Tổng thống hay tin Sài Gòn thất thủ, vở tuồng hề chính trị nay đã tới lúc hạ màn.
Một trang sử mới đã được dở qua, dân Sài Gòn lo sợ mai mốt không có gạo ăn, nhiều người đổ sô tới các kho gạo, kho thực phẩm để lấy về nhà mãi đến khuya hôm ấy.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày dài nhất của lịch sử miền Nam nước Việt đang từ từ chấm dứt.
Nó kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất của thế kỷ và đánh đấu một trang sử ô nhục dẫu cho muôn đời cũng không bao giờ rửa sạch.’
Ðó là lý do tái xuất hiện của Sài Gòn Thất Thủ.
—Đào Văn Bình
Xuất bản: Tiếng Việt 2006
Bìa mềm: 6 x 9, 526 trang
Giá bán: $22.00
Liên lạc để mua sách:
• Nguyễn Trọng Đạt
datnguyen2750@sbcglobal.net
   © Cát Tiên