Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Truyện, ký
Những Tác Phẩm Cuối Cùng Của Nhất Linh
Trọng Đạt
Sự nghiệp văn chương của Nhất Linh có thể chia làm hai giai đoạn:
1. Thập niên 30. Thời kỳ này ông viết cho Tự lực Văn Đoàn, các tác phẩm chính trong giai đoạn này gồm: Đoạn Tuyệt 1935, Lạnh Lùng 1936, Đôi Bạn 1937, Hai Buổi Chiều Vàng 1937, Bướm Trắng 1939.
2. Những truyện sau 1949. Khi Nhất Linh từ bỏ chính trị, trở lại nghề văn sĩ, ông bắt đầu viết lại từ năm 1949: Thương Chồng 1949, 1950; Xóm Cầu Mới 1949, 1951; Giòng Sông Thanh Thủy 1960, 1961; Viết Và Đọc Tiểu Thuyết 1961.
Đối với những truyện trước của Nhất Linh viết trong thập niên 30, thời kỳ Tự Lực Văn Đoàn, chúng tôi đề cập tới trong cuốn Những Truyện Hay Của Tự Lực Văn Đoàn, phê bình văn học, đang in.
Những tác phẩm cuối cùng của Nhất Linh được tính từ 1949 và gồm ba truyện và một sách khảo cứu nêu trên, vì phạm vi giới hạn, trong sách này chúng tôi chỉ đề cập đến những tác phẩm văn chương tức ba cuốn truyện, tiểu thuyết trên và không bàn tới cuốn Viết Và Đọc Tiểu Thuyết. Chúng tôi không xếp theo thứ tự thời gian mà xếp theo giá trị của tác phẩm như sau:
     Giòng Sông Thanh Thủy
     Xóm Cầu Mới
     Thương Chồng
Đó cũng là thứ tự thời gian đảo ngược, những tác phẩm cuối cùng của Nhất Linh có thể coi như những truyện giá trị và quan trọng của nền văn chương Việt Nam, việc biên soạn một cuốn sách khảo cứu về những tác phẩm ấy xét ra cũng cần thiết để chúng ta cùng tìm hiểu thêm, đó là lý do của sự hình thành cuốn sách khảo cứu nhỏ bé này. Về phương pháp làm việc, chúng tôi chú ý tới phân tích, nghị luận nhiều hơn là phê bình để tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu mà tác giả nhằm diễn đạt.
Ước mong cuốn sách nhỏ bé này sẽ đóng góp được phần nào vào công cuộc nghiên cứu nền văn học cận đại và hiện đại nước nhà.
Xuất bản: Đại Nam 2003
Bìa mềm: 6 x 9, 257 trang
Giá bán: $14.00
Liên lạc để mua sách:
Sách đã hết *
   © Cát Tiên