Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
eBooks
Xuất bản: Ngọc Huyên & Quốc Oai 2009
Bìa mềm: 6 x 9, 378 trang
Giá bán: $15.00
Liên lạc để mua sách:
• Chiêu Nguyễn
P.O. Box 51625
San Jose, CA 95151
408-923-1017
   © Cát Tiên